Intocmire devize constructii, preturi materiale de constructie, pret deviz manopera, modele de antemasuratori, caiete de sacini
Rodev intocmire devize constructii si instalatii preturi materiale de constructii
DEVIZE CONSTRUCTIIMODELE DEVIZEPROGRAM DEVIZEINTOCMIRE DEVIZERETETE DE BETONPRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTIIPRET CHIRIE UTILAJEPRETURI MATERIALEDIRIGENTIE SANTIER DATE DE CONTACT
Custom Search
InterSoft-Deviz profesional 2015


LEGISLATIE LICITATII PUBLICE

LEGISLATIA NOUA PENTRU ACHIZITII PUBLICE

LUCRARI DE CONSTRUCTII, FURNIZARE DE PRODUSE SI SERVICII

 • OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • HG 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG 30/2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • HG nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • Legea nr. 346/2004 privind stimularea IMM;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
 • Legea nr. 215/2001 , a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
 • HG nr. 895/2005 privind organizarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • Hotarâre nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
 • OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în constructii publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12, din 24/01/1995;
 • Ordin 154/ 2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
 • Hotarârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193, din 28/07/1994;
 • HGR nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor si expertiza tehnica de calitate a proiectelor a executiei lucrarilor si a constructiilor;
 • Ordinul nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-economica, profesionala a specialistilor in activitatea de constructii;
 • OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii;
 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul MDLPL nr.863/02.07.2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicarea unor prevederi din Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea -cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucraride interventii.

MODIFICARI LA OUG 34 / 2006

  Atentie ce si cate contestatii depuneti la C.N.S.C. :
 • De la intrarea in vigoare a OUG 34 s-a creat o obisnuinta ca cel "nemultumit" in urma unei licitatii publice / cerere de oferta sa faca imediat contestatie la CNSC si astfel sa blocheze definitiv desfasurarea normala a procedurii de atribuire a contractului de lucrari, iar in cazul in care Autoritatea Contractanta nu reuseste sa incheie cu succes procedurile de adjudecare, se pierd banii alocati de la buget pt. lucrarile de reparatii la scoli, gradinite etc. Conform legislatiei OUG 34, oricine e nemultumit poate depune o contestatie la CNSC. Daca e nedreptatit la mai multe licitatii, atunci poate depune mai multe contestatii - blocand astfel procedurile pana la solutionarea contestatiei. Gata, s-a terminat cu aceasta practica. De la 04.10.07, prin OG nr. 94/'07 se schimba putin lucrurile, astfel incat pt. depunere abuziva de contestatii, CNSC poate aplica amenzi cuprinse intre 10000 RON si 35.000 RON. In noua ordonanta nu se spune ce se intelege prin termenul "abuziv", asa incat ATENTIE la cate contestatii trimiteti la CNSC in decursul unui an calendaristic, si pt. ce motive ...
 • OG nr. 94/2007 ridica plafoanele de incadrare pt. proceduri de atribuire cerere de oferta la 500000 euro, si mareste plafonul pt. incredintarile directe de servicii si lucrari pana la 10000 euro.ABUZURI ALE AUTORITATILOR CONTRACTANTE IN CAIETELE DE SARCINI SI IN FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Procedurile de Licitatie publica si cerere de oferta pentru lucrari de constructii si instalatii, se desfasoara conform legislatiei in vigoare, in baza unui caiet de sarcini si a FISEI DE DATE A ACHIZITIEI .

- Daca pentru intocmirea Caietului de Sarcini, care reprezinta partea tehnica, de inginerie, se solicita serviciile unei firme de proiectare sau a unei firme de consultanta in vederea intocmirii antemasuratorilor si a listelor de cantitati de lucrari (eventual cateva planse necesare pentru intocmirea ofertei), Fisa de date a achizitiei este intocmita de autoritatea contractanta care organizeaza licitatia.

- Aici incep problemele, pentru ca Fisa de date a achizitiei, in loc sa transmita firmelor de constructii toate informatiile necesare pentru intocmirea si prezentarea ofertei, asa cum este specificat in OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, dimportiva in unele cazuri, este folosita ca instrument de dirijare controlata si mascata a intregii proceduri de achizitie publica, este folosita pentru obstructionarea anumitor firme, pentru ca acestea sa fie indepartate si sa nu participe la procedura, astfel:

CERINTE ABUZIVE LEGATE DE CIFRA DE AFACERI

- se introduc in Fisa de date a achizitiei cerinte obligatorii legate de cifra de afaceri, o cifra de afaceri enorma, de cateva ori mai mare decat valoarea recomandata in legislatie, prin aceasta descurajand si restictionand accesul la procedura pentru IMM-uri sau pentru firmele nou infiintate, care nu pot avea o cifra de afaceri atat de mare)

CERINTE ABUZIVE LEGATE DE LUCRARILE SIMILARE, NUMARUL ACESTORA SI STAMPILA INSPECTORAT DE STAT IN CONSTRUCTII PE RECOMANDARI

- se introduc in Fisa de date a achizitiei cerinte obligatorii legate de experienta firmelor, exprimata prin numarul de lucrari similare, si de valoarea acestor lucrari. Desi in OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare se precizeaza ca ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat o lucrare similara de constructii de aceiasi valoare si complexitate, in mod abuziv autoritatea contractanta solicita 3 lucrari sau chiar mai multe lucrari similare executate, fiecare dintre ele trebuind sa aiba valoarea cel putin egala cu cea a lucrarii supuse licitatiei, lucru foarte greu de indeplinit de un IMM sau de o firma nou infiintata.
De regula, daca se cer 3 lucrari similare (sau mai multe), se restrictioneaza sever accesul firmelor care au mai putin de 3-4 ani de activitate si care nu se pot califica.
- o alta masura discriminatorie este solicitarea in Fisa de date a achizitiei, a unui formular de "Recomandare vizata de Inspectoratul de Stat in Constructii" pentru fiecare dintre lucrarile executate, chiar daca este o lucrare din categoria celor pentru care ISC nu vizeaza recomandari, de exemplu o banala reparatie curenta, o lucrare de inlocuire de tamplarie din PVC cu termopan sau o igienizare interioara.
- daca in Fisa de date se cere obligativitatea prezentarii de 3 contracte de lucrari, pentru fiecare dintre acestea trebuie prezentata cate o recomandare vizata de ISC, adica in total trebuiesc prezentate 3 recomandari vizate de ISC.
( NOTA: Beneficiarul emite o recomandare la terminarea lucrarii pe care apoi, ISC o stampileaza . Aceasta este recomandarea vizata de ISC. Viza ISC se aplica doar la lucrarile de amploare, cu faze determinante in general la structura de rezistenta, cu autorizatie de construire, unde ISC a trimis inspectori pe teren si s-au incheiat procese verbale.
Pentru lucrarile de reparatii curente la interior, igienizare, inlocuire tamplarie, montare gresie si faianta sau reparatii de invelitori nu se intocmesc faze determinante iar ISC nu aplica vize pe aceste recomandari.

CERINTE ABUZIVE LEGATE DE CERTIFICATELE ISO

- Pentru a descalifica anumite firme de la o licitatie, autoritatile contractante solicita ca masura obligatorie prezentarea a cat mai multe certificate ISO , desi de foarte multe ori nu este necesar acest lucru. De exemplu, la o lucrare de reparatii curente si igienizari la o gradinita in mediul rural, a carei valoare nu depaseste 30.000 euro, se solicita CERTIFICAT ISO 9001, CERTIFICAT ISO 14001 si OHSAS, de parca s-ar executa autostrada Transilvania de zeci de milioane de euro. Daca solicitarea certificatului ISO 9001 poate avea o anumita insemnatate , in schimb solicitarea certificatelor ISO 14001 SI OHSAS la o astfel de lucrare , este nerelevanta si nu ajuta cu nimic . Bineinteles ca aceasta masura va elimina automat din competitie toate firmele nou infiintate care nu pot avea toate aceste trei certificari inca de la data de infiintare, fiind nevoie de foarte mult timp si de foarte multi bani pentru obtinerea acestor certificari.

CERINTE ABUZIVE LEGATE DE GARANTIA DE PARTICIPARE

-Degeaba se precizeaza in legislatie ca garantia de participare nu poate depasi procentul de 2% din valoarea lucrarii pentru ca autoritatile contractante nu iau in seama aceasta precizare si stabilesc pentru garantia de participare valori care pot ajunge si pana la 10% din valoarea lucrarii, ceea ce impiedica din start si restrictioneaza accesul la licitatie al firmelor mici si nou infiintate, acestea fiind obligate sa blocheze foarte multi bani in garantia de participare, iar de multe ori nu au acesti bani, deci renunta sa mai participe. Trebuie sa fie clar, garantia de participare nu poate depasi 2% din valoarea lucrarii care se scoate la licitatie.

OBSTRUCTIONAREA CUMPARARII CAIETULUI DE SARCINI SAU PRETUL FOARTE MARE AL CAIETULUI DE SARCINI

-In legislatie se precizeaza foarte clar ca valoarea de vanzare a caietului de sarcini catre firmele de constructii care doresc sa participe nu poate depasi costul pentru multiplicarea documentatiei . Am vazut caiete de sarcini care aveau mai putin de 50 de pagini, dar care au costat 2000 lei !!
Pentru a indeparta de la licitatie anumite firme, se stabileste un pret enorm pentru caietul de sarcini. Cine mai participa la o asemenea licitatie, daca pe caietul de sarcini trebuie platit 2000 lei, garantia de participare este 10% iar garantia de buna executie este de 10% si se constituie cu scrisoare de garantie inainte de semnarea contractului ?
- De multe ori se da anunt pe SEAP pentru o lucrare dar Caietul de sarcini nu este pus in vanzare, sub diverse motive (nu este gata, ca nu merge xerox-ul, ori lipseste din primarie persoana care se ocupa de licitatie, sau pur si simplu ofertantii sunt "sfatuiti" ca e mai bine sa nu bata drumul degeaba, incat sunt deja destui care au cumparat caietul de sarcini...
- Alteori, este vandut caietul de sarcini prea tarziu, asa incat ofertantii sa nu aiba timpul necesar sa intocmeasca oferta, sau caietul de sarcini este incomplet , lipsesc din el liste de cantitati de lucrari sau planse tehnice absolut necesare iar la cererile de clarificari se raspunde in bataie de joc sau nu se raspunde in timp util.

SE SOLICITA CERTIFICATE DE GARANTIE PENTRU UNELE MATERIALE

-Certificatele de garantie pentru materiale se pot obtine de la furnizorul de materiale odata cu achizitionarea materialelor de constructie si sunt valabile numai pentru materialele vandute.
-Este imposibila obtinerea acestor certificate de garantie la data prezentarii ofertei, adica inainte de a cumpara materialele. Solicitarea de certificate de garantie pentru materiale, la depunerea ofertei tehnice, este o incalcare a legislatiei. Cel mult se pot solicita agremente tehnice pentru anumite materiale, dar nu certificate de garantie sau certificate de calitate.

ABUZURI ALE AUTORITATILOR CONTRACTANTE LA DESCHIDEREA OFERTELOR

Dupa depunerea ofertelor se produc cele mai mari abuzuri.Acum incepe cu adevarat lupta pentru descalificarea ofertantilor considerati intrusi si totodata favorizarea celui care trebuie sa castige.

NU SE RESPECTA ORDINEA DE DESCHIDERE A PLICURILOR

- In legislatie se prezinta foarte clar care este ordinea de deschidere a celor trei plicuri : DOCUMENTELE DE CALIFICARE, OFERTA TEHNICA si ultimul plic care se deschide OFERTA FINANCIARA.
De multe ori, se deschide intai plicul cu OFERTA FINANCIARA si apoi se deschide, sau nu se mai deschide deloc, plicul cu DOCUMENTE DE CALIFICARE.

OFERTANTI DESCALIFICATI LA SEDINTA DE DESCHIDERE A OFERTELOR

- Conditiile obligatorii la deschiderea ofertelor sunt plata garantiei de participare si certificatele de plata a taxelor si impozitelor catre stat. Toate celelalte documente lipsa, daca numarul lor nu este mai mare de trei, se pot completa ulterior in termen de 72 de ore, cu conditia ca in fisa de date a achizitiei sa nu fie specificata o nota referitoare la posibilitatea de descalificare in cazul de neprezentare a vreunui document la deschidere.

NU SE INTOCMESTE PROCES VERBAL LA DESCHIDEREA OFERTELOR

- Legea prevede obligativitatea intocmirii unui proces verbal dupa deschiderea ofertelor si este dat si un model tip in OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, in care trebuie completate toate datele. Acest proces verbal trebuie semnat de toti membrii comisiei de licitatie si de toti ofertantii. Daca participati la o licitatie si nu primiti acest proces verbal la deschidere, atunci il puteti cere, iar daca considerati ca ati fost nedreptatit cu ceva il puteti semna cu obiectiuni, si scrieti in el ce considerati ca este nelegal. Nu renuntati la acest proces verbal la deschidere, pentru ca fara el nu veti putea initia nici contestatia , procesul verbal fiind una dintre piesele de baza cerute ce Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau de instanta de judecata, daca vreti sa depuneti o contestatie.

NU SE PRIMESC IN SALA REPREZENTANTII FIRMELOR DE CONSTRUCTII

- comisia s-a intrunit si a deschis ofertele depuse, cu usile inchise si nu ni s-a permis accesul in sala desi legea da dreptul ofertantilor sa asiste la deschiderea ofertelor, pe baza de imputernicire scrisa.

UNDE MAI INCALCA REGULILE AUTORITATILE CONTRACTANTE

 • nu au in comisie cel putin un membru specialist in constructii, adica un inginer constructor si constituie comisia doar cu primarul, secretara, contabilul si paznicul din primarie
 • caietul de sarcini pus in vanzare nu este intocmit de specialisti, de o firma de proiectare sau de consultanta, desi institutia respectiva nu are un compartiment tehnic, nu are angajati specialisti in constructii.
 • institutia care organizeaza licitatia nu are inca intocmit proiectul tehnic, iar daca este nevoie de autorizatie de construire aceasta nu este inca obtinuta pentru ca nu exista proiectul tehnic si nici proiectul pentru autorizarea construirii lucrarilor.
 • exista un proiect , mai degraba un dosar pe care scrie proiect tehnic , dar acesta nu este intocmit de specialisti si nu este verificat de verificatori tehnici atestati si nici de arhitecti.
 • caietul de sarcini contine doar un memoriu de prezentare a lucrarilor care se doresc a fi executate dar lipsesc listele de cantitati de lucrari, intocmite conform indicatoarelor de norme de deviz recomandate de MLPTL . Autoritatea contractanta are obligatia sa puna la dispozitia ofertantilor listele de cantitati de lucrari, altfel dosarul respectiv este incomplet si nu se poate intocmi oferta.
 • exista liste de cantitati de lucrari sau antemasuratori dar incadrarile (codurile articolelor) sunt altele decat cele recomandate de MLPTL pentru intocmirea devizelor de lucrari. Singurele indicatoare de norme de deviz permise pentru intocmirea listelor de cantitati de lucrari sunt cele revizuite din seria 1981-1982.
 • articolele din listele de cantitati de lucrari, din seria 1981-1982 revizuite , dar care se asimileaza, nu sunt detaliate deci nu se cunoaste reteta normei locale.
 • solicita in continuare extrasele de material , manopera , utilaje si transporturi , desi aceste formulare nu se mai utilizeaza. Prin Ordinul 863 / 02.08.2008 , formularul C2 este inlocuit cu F1, formularul C3 este inlocuit cu F2, formularul C5 este inlocuit cu F3 iar formularele C6, C7, C8 si C9 dispar, ele nu mai sunt obligatorii. Cu toate acestea, din nestiinta, sau intentionat , vechile formulare sunt cerute in continuare, acesta fiind un abuz din partea autoritatilor contractante.
 • se solicita in continuare Anexa la formularul de oferta conform vechii Ordonante 60/2001 , desi legislatia noua, OUG 34/2006 si Ord 155/2006 introduce formularul de oferta 10C, care nu mai are nici o anexa.
 • se cere la licitatie o diploma de RTE, se cere o legitimatie vizata la zi, ba chiar o copie dupa contractul de munca pentru RTE asa cum era specificat in vechea Ordonanta 60/2001 pentru licitatii. In realitate, inginerii constructori care sunt atestati de MLPTL ca Responsabili tehnici cu executia sunt doar cateva mii in toata tara, pe cand numarul firmelor de constructii inregistrate la Registrul Comertului in Romania este de 20-30 de ori mai mare. Nu toate firmele au un RTE propriu, inginerii atestati RTE sunt atestati ca Persoane Fizice si presteaza servicii la mai multe firme, asa incat este inposibil ca toate firmele sa aiba contract de munca cu un RTE propriu.
 • Se cere un manual al calitatii care sa fie vizat de persoane atestate asa cum era pe vremuri in Ordonanta 60/2001, desi aceste persoane atestate nu mai exista de mai bine de 5-6 ani, pentru ca acum s-au infiintat si in Romania firme de certificare in domeniul calitatii si se elibereaza certificate ISO.
 • se mascheaza lucrari de reparatii capitale, uneori chiar si lucrari de investitii noi, sub denumirea de reparatii curente pentru a schimba astfel destinatia banilor. Lucrarea se numeste igienizare la scoala xxx, dar in realitate in listele de cantitati de lucrari sunt lucrari de constructii de grupuri sanitare anexa la cladirea scolii, sau imprejmuire.
 • se ascund lucrari de consolidare sub denumirea de reparatii curente sau igienizare, de foarte multe ori la cladiri vechi care necesita obligatoriu expertiza tehnica si intocmirea unui proiect de consolidare. In acest fel se executa o serie de lucrari fara autorizatie de construire, fara proiect tehnic verificat de ingineri verificatori de proiecte atestati MLPTL si Arhitecti. Aceste practici sunt deosebit de periculoase, deoarece cladirile se cosmetizeaza fara a fi consolidate, se acopera toate urmele de degradare fara a se intreprinde masuri de consolidare, si prezinta un risc major pentru cei care le locuiesc in continuare.
 • dupa semnarea contractului de executie de lucrari refuza sa mai restituie garantia de participare catre ceilalti ofertanti care au platit cu numerar la caserie.
 • organizeaza procedurile de licitatie fara a avea toti banii in conturi, iar cand constructorii incep sa deconteze lucrarile nu au bani sa achite situatiile de lucrari, se ajunge la situatii conflictuale, cu sistarea lucrarilor, de cele mai multe ori pe termen lung, peste anotimpul rece si fara nici o masura de conservare a lucrarilor pe timpul iernii.
 • degeaba s-a emis OUG 34/2006 care sa simplifice procedurile de licitatie publica si sa usureze modul de desfasurare pentru ca in continuare se cer o gramada de hartii din vechea lege ord 60/2001 tocmai din cauza ca cei care fac fisa de date a achizitiei nu renunta la ele....

De la data de 30.06.2006 se abroga urmatoarele:

 • L. nr. 219/1998-privind regimul concesiunilor,
 • OUG nr. 60/2001-privind achizitiile publice.
 • L.nr. 212/2002 pt. aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • L.nr. 386/2003-pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • OUG nr.106/2003-pentru completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • L. nr. 35/2004 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • OG nr. 75/2004-pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • L. nr. 492/2004-privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • OUG nr. 40/2005-pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • L. nr. 237/2005-privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • HG nr. 1186/2001-pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala si a listei aferente acestora.
 • HG nr. 765/2005-pentru modificarea si completarea art. 16 din Procedurile privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala, prevazute în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.186/2001.
 • OG nr.16/2002-privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • L.nr. 468/2002 -pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • OG nr.23/2003-pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • L. nr. 246/2003-privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • OG nr 73/2003-pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • L. nr. 535/2003 -privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • HG nr 1567/2003-privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • L. nr. 528/2004-de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
 • HG nr. 90/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.
devize constructiiL I N K U R I    P A R T E N E R I :
Energie solara
Copertine si parasolare
Portal electric
Deccons-Preturi materiale
Catalog Firme
Anunturi imobiliare
Elewatt.ro
VirtualElectric.ro
Proiectare Timisoara