Intocmire devize oferta constructii si instalatii, intocmire deviz de manopera, intocmesc devize oferta, devize licitatii, situatii de lucrari pentru decontare
Rodev intocmire devize constructii si instalatii deviz manopera
INTOCMIRE DEVIZE CONSTRUCTII - PRETURI MATERIALE DE CONSTRUCTII - DATE DE CONTACT
InterSoft-Deviz profesional


DEVIZE CONSTRUCTII SI INSTALATII

DEVIZE OFERTA SI ANTEMASURATORI CONSTRUCTII INSTALATII

Intocmire devize oferta de constructii si deviz instalatii, deviz de manopera, intocmire situatii de lucrari pentru decontare, intocmire devize oferta pentru participarea la licitatii publice


>> Intocmire devize oferta si documentatii pentru licitatie in vederea participarii firmelor cu profil de constructii civile si instalatii, Drumuri si poduri, Alimentari cu apa si canalizare la licitatii publice publicate in SEAP / SICAP ; intocmesc antemasuratori complete, cu incadrari pe articole de deviz conform indicatoarelor de norme de deviz cu programul pentru devize ISDP Deviz Profesional cu posibilitatea prezentarii antemasuratorilor avand calculatii explicitate / detaliate pe articole pentru fazele SF / DALI / PTH folosind Modulul Antemasuratoare din cadrul programului de devize ISDP Deviz Profesional ; intocmesc devize estimative pentru constructii dupa plansele din proiect, intocmire deviz de instalatii cu preturi actualizate la zi si cu cote legale la recapitulatie devize actualizate la zi, intocmesc evaluari pe baza de deviz la studii de fezabilitate SF, DALI, reactualizare devize mai vechi cu preturile noi, preiau devize deja realizate, pentru intocmirea situatiilor de lucrari lunare pentru decontare (situatii de plata), intocmesc devize de manopera, intocmesc devize pentru imprumuturi de la banci pentru constructii de case sau lucrari de reparatii diverse, consolidari, amenajari.
>> Intocmesc OFERTA FINANCIARA (propunerea financiara) pentru participarea la licitatii publice de constructii si instalatii, continand urmatoarele documente:
 • Borderou propunere financiara
 • Formularul de oferta financiara si anexa la formularul de oferta.
 • Centralizator financiar al investitiei - F1, Centralizator financiar pe obiecte - F2
 • Listele cu cantitati de lucrari (Devize oferta) - F3
 • Extrase de manteriale-C6,Extrase de manopera-C7,Extrase utilaje-C8,Extrase transporturi-C9
 • Extrase de resurse C6,C7,C8,C9 - cumulate pentru intreaga investitie
 • Liste de utilaje si echipamente, liste de dotari-F4,Fise tehnice pentru utilaje, echipamente, dotari-F5
>> Pe baza documentelor prelucrate pentru intocmirea ofertei financiare , optional pot intocmi si urmatoarele documente pentru Propunerea tehnica:
 • Listele cu cantitatile de lucrari F3 si Extrasele de resurse C6,C7,C8,C9 fara valori solicitate in cadrul propunerii tehnice
 • Graficul fizic de executie a lucrarii - formularul F6 cu valori si fara valori
 • Graficul Gantt * solicitat in propunerea tehnica si Diagrama separata cu Drumul critic
 • Diagrama Pert * si Curba "S" *in cazul in care acestea se solicita in propunerea tehnica
>> Documentele pentru Propunerea Tehnica se intocmesc numai in baza datelor deja prelucrate pentru intocmirea Propunerii Financiare, din acest motiv Propunerea Tehnica nu se poate intocmi separat, ci numai la pachet, impreuna cu Propunerea Financiara si numai dupa finalizarea propunerii financiare (adica dupa stabilirea formei finale, dupa efectuarea tuturor modificarilor survenite in urma unor eventuale clarificari, respectiv dupa inchiderea propunerii financiare).
>> La finalizarea devizelor trimit prin email in format .pdf gata pentru listare, iar la cerere pot trimite si exportul investitiei generat din programul de devize ISDP Deviz Profesional, sau in format EXCEL in vederea preluarii in orice alt program de devize.
>> La cerere se poate intocmi Graficul Gantt si Drumul Critic cu programul ISDP Deviz Profesional.
>> Intocmesc situatii de lucrari pentru decontare (situatii de plata), pentru decontarea lucrarilor executate.
>> Devizele se pot intocmi in urmatoarele programe de devize : ISDP Deviz Profesional, WinDoc Deviz, Windev, X-dev. Prima optiune este ISDP Deviz Profesional , deoarece este cel mai complet si mai bun program de devize existent pe piata in acest moment, si de asemenea este singurul program de devize care poate face in acest moment, la un nivel profesional, toate diagramele speciale care pot fi solicitate in Fisa de date a achizitiei din SICAP pentru Propunerea Tehnica la licitatii publice (Graficul Gantt, Diagrama cu drumul critic, diagrama Pert, Diagrama curba "S", Diagrame de incarcare, Histograme detaliate etc..., insa la cerere - devizele se pot intocmi in oricare dintre aceste programe de devize.
>> Diagramele marcate cu * se pot intocmi numai cu programul de devize ISDP Deviz Profesional .
>> Colaborarea se va putea face numai in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, cu norma intreaga sau cu norma partiala (jumatate de norma) .
>> Adresa de contact rodeviz [@ ]yahoo.com.

Ultima actualizare : 15 februarie 2012Valid HTML 4.01 Transitional CSS valid!

Energie solara - Mobila la comanda Bucuresti - 10 motive sa faci upgrade la Deviz Profesional 10 - Contact

Copyright © 2002 - 2022 - Rodev.ro