Acte necesare obtinere aviz amplasament pentru retele de alimentare cu apa si canalizare.
Rodev intocmire devize constructii si instalatii preturi materiale de constructii
DEVIZE CONSTRUCTII | MODELE DEVIZE | INTOCMIRE DEVIZE | RETETE DE BETON| PRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTII | PRET CHIRIE UTILAJE | PRETURI MATERIALE | DIRIGENTIE SANTIER | DATE DE CONTACT
Custom Search
InterSoft-Deviz profesional 2015

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT - RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

AVIZUL DE AMPLASAMENT NECESAR PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCTIE CASE


  ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT
 • Cerere tip - se obtine de la birou avize
 • Certificatul de urbanism
 • Plan de situatie cu amplasamentul constructiei
 • Plan de incadrare in zona
 • Fisa tehnica completata, semnata si stampilata de proiectantul lucrarilor
 • Act de proprietate pentru teren
 • Copie carte de identitate
 • Dosar cu sina
 • Copie chitanta plata pentru obtinere aviz de amplasament

NOTA:
1. Taxa pentru avizul de amplasament este in jur de 105 lei ( martie 2009)
2. Termenul de emitere este de 30 zile calendaristice , insa avizul de amplasament se poate ridica cam dupa 10 zile.
3. Nu exista o taxa de urgenta !
4. Toate documentele se depun in copie xerox
5. Planul de situatie si planul de incadrare in zona se depun in doua exemplare.Intocmire studii geotehnice si hidrogeologice
Servicii de dirigentie de santier si RTE
Preturi si tarife de proiectare pentru constructii
Aviz de amplasament retele electrice
Aviz tehnic de racordare energie electrica
Aviz definitiv pentru bransament apa si racord canalizare
Aviz sanitar Directia de Sanatate Publica
Tarife manopera constructii cu materialul clientuluidevize constructiiDEVIZE CONSTRUCTII | MODELE DEVIZE | INTOCMIRE DEVIZE | RETETE DE BETON| PRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTII | PRET CHIRIE UTILAJE | PRETURI MATERIALE | DIRIGENTIE SANTIER | DATE DE CONTACT
L I N K U R I    P A R T E N E R I :
Energie solara
Deccons-Preturi materiale