Acte necesare obtinere aviz amplasament pentru retele de energie electrica.
Rodev intocmire devize constructii si instalatii preturi materiale de constructii
DEVIZE CONSTRUCTII | MODELE DEVIZE | INTOCMIRE DEVIZE | RETETE DE BETON| PRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTII | PRET CHIRIE UTILAJE | PRETURI MATERIALE | DIRIGENTIE SANTIER | DATE DE CONTACT
Custom Search
InterSoft-Deviz profesional 2015


ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT - RETELE ELECTRICE

NECESAR LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCTIE CASE

  ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT - RETELE ELECTRICE
 • Cerere tip - se obtine de la biroul de avize sau relatii cu publicul
 • Certificatul de urbanism
 • Plan de situatie cu amplasamentul constructiei
 • Plan de incadrare in zona
 • Fisa tehnica completata, semnata si stampilata de proiectantul lucrarilor
 • Act de proprietate pentru teren
 • Copie carte de identitate
 • Dosar cu sina
 • Copie chitanta plata pentru obtinere aviz de amplasament

NOTA:
1. Taxa pentru avizul de amplasament este in jur de 65 lei ( martie 2009)
2. Termenul de emitere este de 15 zile calendaristice , insa la urgenta se poate obtine in 5 zile.
3. Pentru urgenta se plateste 50% in plus.
4. Toate documentele se depun in copie xerox
5. Planul de situatie si planul de incadrare in zona se depun in doua exemplare.


Intocmire studii geotehnice si hidrogeologice
Servicii de dirigentie de santier si RTE
Preturi si tarife de proiectare pentru constructii
Aviz tehnic de racordare energie electrica
Aviz de amplasament retele apa si canalizare
Aviz definitiv pentru bransament apa si racord canalizare
Aviz sanitar Directia de Sanatate Publica
Tarife manopera constructii cu materialul clientuluidevize constructiiL I N K U R I    P A R T E N E R I :
Energie solara
Deccons-Preturi materiale