Intocmire devize constructii, preturi materiale de constructie, pret deviz manopera, modele de antemasuratori, caiete de sacini
Rodev intocmire devize constructii si instalatii preturi materiale de constructii
DEVIZE CONSTRUCTIIMODELE DEVIZEPROGRAM DEVIZEINTOCMIRE DEVIZERETETE DE BETONPRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTIIPRET CHIRIE UTILAJEPRETURI MATERIALEDIRIGENTIE SANTIER DATE DE CONTACT
Custom Search
InterSoft-Deviz profesional 2015

CHELTUIELI INDIRECTE SI PROFIT

COTE DE CHELTUIELI INDIRECTE SI PROFIT LA RECAPITULATIA
DEVIZELOR DE LUCRARI

indirecte si profit la oferte pentru lucrari de constructii si instalatii, oferte pentru licitatii publice, proiectare

  CHELTUIELI INDIRECTE :
 • Cheltuieli indirecte: intre 7,00% - 12,00% pt. lucrari de constructii, in functie de marimea si importanta lucrarii
  si intre 9,00% - 15,00% pentru lucrari de instalatii care au valoarea mai mica datorita valorii reduse a materialelor.
 • Pentru subantreprenori care preiau executia partiala sau totala de lucrari, atunci cand materialele sunt procurate de antreprenorul general (se intocmeste devizul cu pret zero la materiale) cota de cheltuieli indirecte se negociaza intre 45% - 60%.
  PROFIT (BENEFICIU ) :
 • intre 4,00% - 7,00% pentru lucrari de constructii
 • intre 6,00% - 10,00% pentru devizele de instalatii.

CE INSEAMNA CHELTUIELI INDIRECTE ?

Cheltuieli de interes general si de executare a lucrarilor

 • Cheltuieli cu retributiile personalului de conducere, tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si paza, (impozitul, contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj, aferente acestor atributii)
 • Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de interes general/ chirii pentru mijloacelor fixe de interes general
 • Cheltuieli pentru proiectare,agrementari, studii, cercetari, încercari experimentari, creatii, inventii si inovatii, pentru conducere si asigurarea calitatii
 • Cheltuieli cu protectia muncii
 • Dobânzi bancare
 • Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace proprii de calcul automat sau prin unitati specializate
 • Perisabilitatile stabilite prin norme aprobate de organele competente, care nu se pot localiza pe lucrari, produse, servicii
 • Cheltuieli cu retributiile suplimentare ale muncitorilor direct productivi impozitul, contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj, asupra retributiilor)
 • Cheltuieli cu utilaje de mica mecanizare, scule si dispozitive folosite la lucrarile de constructii
 • Cheltuieli pentru amenajarea si întretinerea santierului
 • Cheltuieli legate de predarea lucrarilor, inclusiv evacuarea santierului
 • Cheltuieli legate de cazarea si transportul periodic al personalului, exclusiv cheltuielile cu transportul personalului nelocalnic de la locul de munca la spatiile de cazare, puse la dispozitie de antrepriza, care se suporta din fondul pentru organizarea de santier
 • Cheltuieli pentru efectuarea remedierilor si refacerilor de lucrari, neimputabile
 • Cheltuieli de protocol
 • Cheltuieli pentru publicitate (reclame, pliante)
 • Cheltuieli pentru pregatire (calificare), cresterea competentelor
 • Alte cheltuieli de interes general si de executare a lucrarilorCheltuieli administrativ gospodaresti

 • Cheltuieli cu achizitia de furnituri de birou
 • Cheltuieli cu achizitia de documentatii de specialitate (carti, publicatii, cataloage etc.)
 • Cheltuieli legate de plata unor servicii de tip PTTR
 • Alte cheltuieli legate de plata unor servicii de birou, executate de terti
 • Cheltuieli determinate de detasarile/transferarile în interes de serviciu ale personalului
 • Cheltuieli cu deplasarile în tara
 • Cheltuieli cu deplasarile în strainatate
 • Cheltuieli cu întretinerea si curatenia cladirilor si a altor mijloace fixe
 • Cheltuieli cu reparatiile
 • Cheltuieli pentru functionarea, întretinerea si repararea mijloacelor de transport
 • Cheltuieli pentru întretinerea si repararea obiectelor de inventar de mica valoare sau cu durata de viata scurta, care au caracter administrativ – gospodaresc
 • Cheltuieli pentru asigurarea încalzirii spatiilor
 • Cheltuieli cu energie electrica pentru iluminatul spatiilor si de forta (ascensoare, pompe, echipamente de calcul)
 • Cheltuieli cu apa, canalizarea si salubritatea
 • Cheltuieli pentru întretinere si gospodarie, executate prin terti

Cheltuielile neproductive

 • Cheltuieli generate de întreruperi ale activitatii productive; se au în vedere si sumele recuperate
 • Lipsuri de inventar la mijloacele circulante din magaziile unitatii peste normele legale de perisabilitati.

Cheltuieli privind asigurarea lucrarilor de constructii

 • Cheltuieli privind asigurarea obligatorie prevazuta prin contracte la conditiile speciale de contractare a lucrarilor de constructii pe perioada executiei


Cote recapitulatie devize :: Salariul mediu brut in ramura constructii :: Tarif manopera constructii :: Proiectare constructii :: Servicii dirigentie de santier


devize constructiiDEVIZE CONSTRUCTII | MODELE DEVIZE | PROGRAM DEVIZE | INTOCMIRE DEVIZE | RETETE DE BETON| PRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTII | PRET CHIRIE UTILAJE | PRETURI MATERIALE | DIRIGENTIE SANTIER | DATE DE CONTACT
L I N K U R I    P A R T E N E R I :
Energie solara
Copertine si parasolare
Portal electric
Deccons-Preturi materiale
Catalog Firme
Elewatt.ro
VirtualElectric.ro
Preturi constructii case
Anunturi imobiliare