Curriculum Vitae inginer Marius Popescu .
Rodev intocmire devize constructii si instalatii preturi materiale de constructii
• DEVIZE CONSTRUCTII • MODELE DEVIZE • PROGRAM DEVIZE • INTOCMIRE DEVIZE • RETETE DE BETON • PRET MANOPERA
• PRET CONSTRUCTII • PRET CHIRIE UTILAJE • PRETURI MATERIALE • DIRIGENTIE SANTIER • DATE DE CONTACT
Custom Search
InterSoft-Deviz profesional 2015

Ultima actualizare : 15 martie 2010

CURRICULUM VITAE

Numele si prenumele: POPESCU Marius
Date personale:
- inginer constructii hidrotehnice
- engleza-nivel mediu, permis conducere B

Studii:
- INSTITUTUL POLITEHNIC IASI
- FACULTATEA DE HIDROTEHNICA
- INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE p.1997
- INSTITUTUL POLITEHNIC IASI
- FACULTATEA DE HIDROTEHNICA
- MASTER - S.L.H. (SIGURANTA LUCRARILOR HIDROTEHNICE), p. 1998


Cunostinte calculator:
- utilizare: Windows, Word, Excel, AutoCad, Works, Corel, PowerPoint si altele
- programare: DBase IV, FoxPro
- Web design: FrontPage
- Proiectare asistata de calculator AutoCAD
- Vectorizare planuri de situatie cu GTX RASTER CAD PLUS
- Programe de devize pentru constructii si instalatii : X-DEV, DOCLIB ; SOFTEH; WINDEV
- Program pentru dimensionarea instalatiilor hidraulice : EPANET

Experienta acumulata in activitatea de proiectare :
- proiectarea in AUTOCAD a intregului pachet de planşe din cadrul unui proiect tehnic
- dimensionarea sistemelor hidraulice cu programe specializate (EPANET) sau cu foi de calcul tabelar in EXCEL sau WORKS.
- alimentari cu apa pentru localitati rurale si urbane
- studii de solutie si optimizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
- instalatii pentru epurarea / preepurarea apelor uzate
- statii de epurare a apelor uzate orasenesti
- intocmirea breviarelor de calcul, calcule economice, optimizari hidraulice pentru instalatii de alimentare cu apa si canalizare, statii de epurare
- Intocmirea INTEGRALA A DOCUMENTATIILOR ECONOMICE cu programul de devize X-Dev (antemAsuratori, devize analitice, devize pe obiect, devize pe investitie,devize de procurare utilaje,extrase de resurse etc...);
- Intocmire DOCUMENTATII TEHNICE si CAIETE DE SARCINI
- documentatii pentru licitatie (atat pentru lucrari de proiectare cat si pentru lucrari de executie)
- intocmirea profilelor longitudinale cu programe in AUTOCAD
- lucrari de instalatii pentru alimentarea cu apa din foraje
- expertize tehnice pentru retele de alimentare cu apa si canalizare
- studii de impact asupra mediului pentru toate lucrarile proiectate
- bilanturi de mediu pentru autorizarea / privatizarea obiectivelor economice
- toate documentatiile tehnice necesare in fazele de proiectare (SF,PAC,PTH,DE) pentru obtinerea avizelor si acordurilor (Apele Romβne, RAJAC, CONEL, DRDP, DSP, CFR, ROMTELECOM etc)
- documentatii pentru Certificat de Urbanism
- documentatii pentru Notificare, Aviz si Autorizatie gospodarirea apelor
- documentatii pentru licitatie (atat pentru lucrari de proiectare cat si pentru lucrari de executie)

Experienta acumulata ca inginer la serviciul tehnic:
- Intocmirea INTEGRALA A DOCUMENTATIILOR ECONOMICE cu programul de devize X-Dev (antemasuratori, devize analitice, devize pe obiect, devize pe investitie, devize de procurare utilaje, extrase de resurse etc...);
- Intocmirea SITUATIILOR DE LUCRARI si a extraselor de resurse pentru lucrarile in curs de executie;
- Calculul CONSUMULUI TEHNIC - CONTABIL, intocmire note derenuntare (NR) si note de comanda suplimentara (NCS)
- Intocmire DEVIZE OFERTA si DOCUMENTATII DE LICITATIE cu programe de devize.
- Intocmire DOCUMENTATII TEHNICE si CAIETE DE SARCINI

APTITUDINI :
- pot intocmi un deviz oferta sau o documentatie cuprinzand mai multe devize, pentru orice tip de lucrare de constructii sau instalatii si cunosc foarte bine toate problemele care apar la intocmirea devizelor oferta.
- pot intocmi integral orice documentatie pentru participare la o licitatie publica sau cerere de oferta pentru achizitia de lucrari, in baza caietului de sarcini existent, achizitionat de la autoritatea contractanta.
- stiu sa intocmesc antemasuratori pentru constructii si instalatii pentru toate fazele de proiectare sau ofertare in constructii si instalatii si stapanesc bine toata procedura de intocmire a antemasuratorilor.
- stapanesc foarte bine practica si cunostintele necesare pentru intocmirea de caiete de sarcini pentru organizarea procedurilor de licitatie publica sau cerere de oferta pentru achizitii de lucrari .
- am cunostintele necesare pentru proiectare asistata de calculator (AutoCad) si pot intocmi planuri sau detalii tehnice de orice complexitate necesare in cadrul unui proiect tehnic sau documentatie tehnica.
- pot intocmi breviare de calcul de complexitate ridicata pentru proiectele de alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare sau preepurare, statii de tratare a apei si alte constructii hidroedilitare, aceasta fiind specialitatea in care m-am pregatit, si stapanesc foarte bine aceste cunostinte.LUCRARI REPREZENTATIVE LA CARE AM PARTICIPAT CA INGINER PROIECTANT:
- Alimentari cu apa in mediul rural si urban:
- Alimentare cu apa loc. Butea, judetul Iasi
- Alimentare cu apa loc.Costuleni, jud. Iasi
- Alimentare cu apa S.C. AVICOLA S.A. Iasi
- Alimentare cu apa industriala din foraje la S.C. LACTIS S.A. IASI
- Alimentare cu apa industriala din foraje la S.C. MOLDOVA TRICOTAJE S.A.
- Alimentare cu apa industriala din foraje la R.A.T.C. IASI
- Alimentare cu apa industriala din foraje la ALFINCOL S.A. Iasi
- Alimentare cu apa industriala din foraje la SUPREM S.A. IASI
- Studiu fezabilitate alimentare cu apa Motca, jud. Iasi
- Alimentare cu apa loc. Scheia , jud. Iasi
- Alimentare cu apa loc. Coarnele Caprei , jud. Iasi
- Alimentare cu apa loc. Focuri , jud. Iasi
- Alimentare cu apa loc. Ruginoasa, jud. Iasi
- Alimentare cu apa loc. Brosteni, jud. Iasi - World Vision


Canalizari si statii de epurare / preepurare ape uzate:
- Canalizare str. Tudor Neculai, jud. Iasi
- Canalizare str. Moara de Vant, jud Iasi
- Nod hidrotehnic Galati
- Statie de epurare ape uzate menajere vile Lacu Rosu, jud. Neamt.
- Studiu fezabilitate canalizare si statie preepurare ape uzate la depozitul de deseuri menajere Tomesti, jud. Iasi
- Colector canalizare si statie epurare loc. Falciu, jud. Vaslui - SAPARD
- Colector canalizare si statie epurare loc. Murgeni, jud. Vaslui - SAPARD


Documentatii pentru obtinere Aviz / Autorizatie de Gospodarirea Apelor:
- S.C. Mecanica Ceahlaul S.A. Piatra Neamt, jud. Neamt
- S.C. MOLDOVA TRICOTAJE S.A. Iasi
- S.C. AVICOLA S.A. Iasi
- S.C. LACTIS S.A. Iasi
- Documentatii pentru obtinerea Avizului de Gospodarirea Apelor pentru toate proiectele de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural.


Studii hidrogeologice:
- Studiu hidrogeologic pentru determinarea potentialului acvifer la S.C. MOLDOVA TRICOTAJE S.A. Iasi.
- Studiu hidrogeologic pentru alimentarea cu apa potabila a Municipiului Piatra Neamt din sursa Vaduri - Viisoara - Batca Doamnei, jud. Neamt


Constructii civile :
- Pensiuni turistice Vatra Dornei (Faza SF, 3 buc) - in cadrul programului SAPARD
- Reperatii curente camine studentesti campus Tudor Vladimirescu, Iasi
- Locuinte particulare jud. Iasi (2 buc)
- Atelier prelucrarea lemnului loc. Mestecanis, Vatra Dornei - in cadrul programului SAPARD
- Locuinta particulara loc. Harlau, jud. IasiLUCRARI REPREZENTATIVE EXECUTATE LA CARE AM PARTICIPAT CA INGINER IN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC:
Click aici pentru a vedea lista extinsa cu lucrarile reprezentative (documentatii de participare la licitatii publice pentru atribuirea contratelor de executie de lucrari, caiete de sarcini)


Hoby: Radioelectronica, calculatoare, sah, statistica, turism, web design.
Alte activitati desfasurate in prezent:
-din 2003 sunt distribuitor al programului pentru intocmirea devizelor "X-Dev".
-incepand cu anul 2002, am dezvoltat mai multe site-uri web.


Ultima actualizare : 15 martie 2010

devize constructiiDEVIZE CONSTRUCTII | MODELE DEVIZE | PROGRAM DEVIZE | INTOCMIRE DEVIZE | RETETE DE BETON| PRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTII | PRET CHIRIE UTILAJE | PRETURI MATERIALE | DIRIGENTIE SANTIER | DATE DE CONTACT