Intocmire devize constructii, preturi materiale de constructie, pret deviz manopera, modele de antemasuratori, caiete de sacini
Rodev intocmire devize constructii si instalatii preturi materiale de constructii
DEVIZE CONSTRUCTIIMODELE DEVIZEINTOCMIRE DEVIZERETETE DE BETONPRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTIIPRET CHIRIE UTILAJEPRETURI MATERIALEDIRIGENTIE SANTIER DATE DE CONTACT
Custom Search
InterSoft-Deviz profesional 2015


LEGISLATIE LICITATII PUBLICE

LEGISLATIA NOUA PENTRU ACHIZITII PUBLICE

LUCRARI DE CONSTRUCTII, FURNIZARE DE PRODUSE SI SERVICII

 • Legea nr 98/2016 privind achizitiile ;
 • Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale ;
 • Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
 • Legea nr 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • HG 395/2016
 • Hotararea 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice
 • HG nr. 1072/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 161/2003
 • Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii în munca
 • HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
 • Ordinul 1568/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid pentru elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice
 • HG 1202/2010 si HG 1/2017 privind salariul minim garantat;
 • OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • HG 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG 30/2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • HG nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • Legea nr. 346/2004 privind stimularea IMM;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
 • Legea nr. 215/2001 , a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
 • HG nr. 895/2005 privind organizarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • Hotarâre nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
 • OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în constructii publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12, din 24/01/1995;
 • Ordin 154/ 2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
 • Hotarârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193, din 28/07/1994;
 • HGR nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor si expertiza tehnica de calitate a proiectelor a executiei lucrarilor si a constructiilor;
 • Ordinul nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-economica, profesionala a specialistilor in activitatea de constructii;
 • OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii;
 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul MDLPL nr.863/02.07.2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicarea unor prevederi din Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea -cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucraride interventii.

MODIFICARI LA OUG 34 / 2006

  Atentie ce si cate contestatii depuneti la C.N.S.C. :
 • De la intrarea in vigoare a OUG 34 s-a creat o obisnuinta ca cel "nemultumit" in urma unei licitatii publice / cerere de oferta sa faca imediat contestatie la CNSC si astfel sa blocheze definitiv desfasurarea normala a procedurii de atribuire a contractului de lucrari, iar in cazul in care Autoritatea Contractanta nu reuseste sa incheie cu succes procedurile de adjudecare, se pierd banii alocati de la buget pt. lucrarile de reparatii la scoli, gradinite etc. Conform legislatiei OUG 34, oricine e nemultumit poate depune o contestatie la CNSC. Daca e nedreptatit la mai multe licitatii, atunci poate depune mai multe contestatii - blocand astfel procedurile pana la solutionarea contestatiei. Gata, s-a terminat cu aceasta practica. De la 04.10.07, prin OG nr. 94/'07 se schimba putin lucrurile, astfel incat pt. depunere abuziva de contestatii, CNSC poate aplica amenzi cuprinse intre 10000 RON si 35.000 RON. In noua ordonanta nu se spune ce se intelege prin termenul "abuziv", asa incat ATENTIE la cate contestatii trimiteti la CNSC in decursul unui an calendaristic, si pt. ce motive ...
 • OG nr. 94/2007 ridica plafoanele de incadrare pt. proceduri de atribuire cerere de oferta la 500000 euro, si mareste plafonul pt. incredintarile directe de servicii si lucrari pana la 10000 euro.De la data de 30.06.2006 se abroga urmatoarele:

 • L. nr. 219/1998-privind regimul concesiunilor,
 • OUG nr. 60/2001-privind achizitiile publice.
 • L.nr. 212/2002 pt. aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • L.nr. 386/2003-pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • OUG nr.106/2003-pentru completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • L. nr. 35/2004 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • OG nr. 75/2004-pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • L. nr. 492/2004-privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • OUG nr. 40/2005-pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • L. nr. 237/2005-privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
 • HG nr. 1186/2001-pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala si a listei aferente acestora.
 • HG nr. 765/2005-pentru modificarea si completarea art. 16 din Procedurile privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala, prevazute în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.186/2001.
 • OG nr.16/2002-privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • L.nr. 468/2002 -pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • OG nr.23/2003-pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • L. nr. 246/2003-privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • OG nr 73/2003-pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • L. nr. 535/2003 -privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • HG nr 1567/2003-privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.
 • L. nr. 528/2004-de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
 • HG nr. 90/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.
devize constructiiL I N K U R I    P A R T E N E R I :
Energie solara
Deccons-Preturi materiale