Intocmire devize constructii, preturi materiale de constructie, pret deviz manopera, modele de antemasuratori, caiete de sacini
Rodev intocmire devize constructii si instalatii preturi materiale de constructii
DEVIZE CONSTRUCTII MODELE DEVIZE PROGRAM DEVIZE INTOCMIRE DEVIZE RETETE DE BETON PRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTII PRET CHIRIE UTILAJE PRETURI MATERIALE DIRIGENTIE SANTIER DATE DE CONTACT
Custom Search
InterSoft-Deviz profesional 2015


EXPERIENTA PROFESIONALA

 • DOCUMENTATII PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII PUBLICE SI CERERI DE OFERTA (Ofertare-Licitare)
 • perioada 1998 - 2010
  1. - Reducerea gradului de risc la inundatii pe raul Bistrita, sector Borca-Poiana Teiului - 9,45 milioane euro
  2. - licitatii publice pentru contracte de executie de lucrari de reabilitare, renovare si modernizare Camine studentesti in Campus Tudor Vladimirescu si Copou cu o valoare totala de cca. 1,2 milioane euro
  3. - licitatii publice pentru contracte de executie lucrari de constructii si reparatii poduri din beton armat cu lungimi cuprinse intre 12-42 mL (infrastructura,suprastructura,cale si paratet,consolidare albie,rampe de acces,etc)amplasate pe drumuri nationale DN in Ro >20 milioane euro
  4. - licitatii pentru contracte de executie ferme complexe pentru ingrasarea suinelor (bucatarie furajera, silozuri, platforme betonate, hale ingrasare suine, retele interioare si exterioare, acces, imprejmuire etc...) in valoare totala de peste 16 milioane euro
  5. - licitatii publice pentru lucrari de constructii drumuri, lucrari de reabilitare drumuri si podete circulare din BA, pietruire si asfaltare drumuri comunale si satesti etc
  6. - licitatii publice pentru constructii de scoli noi, gradinite noi, reparatii capitale, modernizare scoli si gradinite existente cu valoare cumulata peste 3,5 milioane euro
  7. - licitatii publice pentru contracte de executie cu finantare prin programele PHARE pentru constructia de cladiri cu destinatie asistenta sociala in comunele din judetul Iasi si in municipiul Iasi
  8. - licitatii publice pentru contracte de executie de lucrari de canalizare in municipiul si judetul Iasi
  9. - licitatii pentru lucrari de executie sisteme complexe de alimentare cu apa (fronturi de captare cu puturi sau drenuri, aductiune, rezervor, distributie, statii de pompare,statii de tratare, statii de clorinare etc)
  10. - contrate de executie de lucrari pentru statii de epurare orasenesti si reparatii, modernizari si intretinere in statii de epurare existente si gospodarii de apa
  11. ALTE LUCRARI DE REFERINTA :
  12. Lucrari de reparatii capitale la instalatii Castel Kendeoffi - Santamaria, Hateg - 163145 Euro
  13. Constructie scoala sat Dorobant, com. Aroneanu, Judetul Iasi - 120000 Euro
  14. Consolidare scoala generala sat Iazu Nou - 150000 Euro
  15. Lucrari de reparatii curente la unitati militare UM 02033 Iasi - Loturi 4-5-6 (Iasi si Husi) - 70210 Euro
  16. Lucrari de reparatii si modernizare Avicola Becali Iasi - 20650 Euro
  17. Amenajare spatii Villa Pizza Iasi, complex Stejar, Tudor Vladimirescu, Tatarasi, Pacurari - 162100 Euro
  18. Constructie pensiune turistica Euro Deck - Tg Frumos, judetul Iasi - 188100 Euro
  19. Extindere Scoala sat Miroslava, judetul Iasi - 98.000 Euro
  20. Amenajare Hala Romstal, municipiul Iasi - 60.000 Euro
  21. Sediu Showroom Sortem Com in municipiul Iasi - 130000 Euro
  22. ... la aceste lucrari reprezentative se adauga cateva sute de alte lucrari mai mici ca importanta si valoare. • CAIETE DE SARCINI PENTRU AUTORITATI CONTRACTANTE (Documentatia standard pt organizarea licitatiilor si cerere de oferta)
  1. Peste 50 de Documentatii de atribuire (Caiete de sarcini) pentru autoritatile contratante pentru organizare proceduri licitatie - selectie de oferte pentru :
   • lucrari de reparatii curente si igienizare la scoli si gradinite in judetul Iasi si judetele invecinate ;
   • lucrari de reparatii capitale renovare si modernizare la scoli si gradinite in judetul Iasi si judetele invecinate ;
   • lucrari de reabilitare termica la cladiri prin izolare cu termosistem si inlocuire tamplarie lemn veche cu ferestre si usi din PVC si geamuri termopan ;;
   • caiete de sarcini pentru lucrari de construire grupuri sanitare la scoli si gradinite in mediul rural ;
   • caiete de sarcini pentru lucrari de constructie centrale termice si instalatii termice la scoli si gradinite in mediul rural ;
   • lucrari de constructii, reparatii si igienizare la cladiri administrative (primarii/politie/dispensare/spitale/etc)
   • SERVICII DE PROIECTARE (PAC, SF, PTH, DE, CS)
    1. Pensiuni turistice zona Vatra Dornei (Ciocanesti) - 3 proiecte (faza S.F.) in cadrul programului SAPARD
    2. Amenajare ferma zootehnica zona Vatra Dornei - prooiect (faza S.F.) in cadrul programului SAPARD
    3. Reparatii curente Camin T17 - corp B - in Campus Tudor Vladimirescu, Iasi (PTH+DE+CS)
    4. Refacere fatade camin T17 - corp B- in campus Studentesc Tudor Vladimirescu Iasi (PTH+DE+CS)
    5. Reparatii curente camine T3 - T4 in campus Studentesc Tudor Vladimirescu Iasi (PTH+DE+CS)
    6. Refacere hidroizolatie punct termic in campus Studentesc Tudor Vladimirescu Iasi (PTH+DE+CS)
    7. Atelier prelucrarea lemnului loc. Mestecanis, Vatra Dornei - in cadrul programului SAPARD (S.F. + DOCEC)
    8. Locuinte particulare jud. Iasi (5 buc) (P.A.C.+ DOCEC)
    9. Proiectare toate fazele pentru lucrari hidroedilitare (alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare)
    10. Alimentari cu apa in mediul rural si urban:
     • Alimentare cu apa loc. Butea, judetul Iasi (PTH + DE, TAHAL Romania)
     • Alimentare cu apa loc.Costuleni, jud. Iasi
     • Alimentare cu apa S.C. AVICOLA S.A. Iasi
     • Alimentare cu apa industriala din foraje la S.C. LACTIS S.A. IASI
     • Alimentare cu apa industriala din foraje la S.C. MOLDOVA TRICOTAJE S.A.
     • Alimentare cu apa industriala din foraje la R.A.T.C. IASI
     • Alimentare cu apa industriala din foraje la ALFINCOL S.A. Iasi
     • Alimentare cu apa industriala din foraje la SUPREM S.A. IASI
     • Studiu fezabilitate alimentare cu apa Motca, jud. Iasi
     • Alimentare cu apa loc. Scheia, jud. Iasi (PTH + DE, TAHAL Romania)
     • Alimentare cu apa loc. Coarnele Caprei, jud. Iasi (PTH + DE, TAHAL Romania)
     • Alimentare cu apa loc. Focuri, jud. Iasi (PTH + DE, TAHAL Romania)
     • Alimentare cu apa loc. Ruginoasa, jud. Iasi
    11. Canalizari si statii de epurare / preepurare ape uzate:
     • Canalizare str. Tudor Neculai, jud. Iasi
     • Canalizare str. Moara de Vant, jud Iasi
     • Nod hidrotehnic Galati
     • Statie de epurare ape uzate menajere vile Lacu Rosu, jud. Neamt.
     • Studiu fezabilitate canalizare si statie preepurare ape uzate la depozitul de deseuri menajere Tomesti, jud. Iasi
     • Colector canalizare si statie epurare loc. Falciu, jud. Vaslui - SAPARD
     • olector canalizare si statie epurare loc. Murgeni, jud. Vaslui - SAPARD
    12. Documentatii pentru obtinere Aviz / Autorizatie de Gospodarirea Apelor:
     • S.C. Mecanica Ceahlaul S.A. Piatra Neamt, jud. Neamt
     • S.C. MOLDOVA TRICOTAJE S.A. Iasi
     • S.C. AVICOLA S.A. Iasi
     • S.C. LACTIS S.A. Iasi
     • Documentatii pentru obtinerea Avizului de Gospodarirea Apelor pentru toate proiectele de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural.
    13. Studii hidrogeologice:
     • Studiu hidrogeologic pentru determinarea potentialului acvifer la S.C. MOLDOVA TRICOTAJE S.A. Iasi.
     • Studiu hidrogeologic pentru alimentarea cu apa potabila a Municipiului Piatra Neamt din sursa Vaduri - Viisoara - Batca Doamnei, jud. Neamt

Ultima actualizare : 25 ianuarie 2010


devize constructiiL I N K U R I    P A R T E N E R I :
Energie solara
Copertine si parasolare
Portal electric
Deccons-Preturi materiale
Proiectare Timisoara
Catalog Firme
Elewatt.ro
VirtualElectric.ro
Anunturi imobiliare