Intocmire devize constructii, preturi materiale de constructie, pret deviz manopera, modele de antemasuratori, caiete de sacini
Rodev intocmire devize constructii si instalatii preturi materiale de constructii
DEVIZE CONSTRUCTII MODELE DEVIZE INTOCMIRE DEVIZE RETETE DE BETON PRET MANOPERA
PRET CONSTRUCTII PRET CHIRIE UTILAJE PRETURI MATERIALE DIRIGENTIE SANTIER DATE DE CONTACT
Custom Search
InterSoft-Deviz profesional 2015
       

PRET INTOCMIRE DOCUMENTATII
DE PARTICIPARE LA LICITATII PUBLICE

INTOCMIRE OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA.
INTOCMIRE DOCUMENTE DE CALIFICARE

specialisti cu experienta in activitatea de intocmire a documentatiilor pentru licitatii publice si cerere de oferte


Documentatiile de participare la licitatii publice se intocmesc de catre personalul cu inalta calificare, ingineri constructori cu experienta in activitatea de intocmire a ofertelor si de evaluare a lucarilor de constructii si instalatii pe baza de devize analitice .

Documentatiile pentru licitatii au o complexitate ridicata si trebuie intocmite cu respectarea caietului de sarcini si contin OFERTA TEHNICA, OFERTA FINANCIARA si DOCUMENTELE DE CALIFICARE , cele trei sectiuni ale ofertei conform caietului de sarcini intocmit dupa legislatia in vigoare si pus la dispozitie de autoritatea contractanta prin publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP .

  • DOCUMENTE DE CALIFICARE- acest volum include toate documentele solicitate in FISA DE DATE A ACHIZITIEI. Din acest volum nu trebuie sa lipseasca certificatele de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si local, precum si doua certificate eliberate de Registrul Comertului : certificatul de inregistrare a societatii si certificatul constatator eliberat pentru utilizare la licitatie. Daca din acest volum, lipsesc la deschiderea ofertelor, mai mult de trei documente, oferta poate fi descalificata ca finnd incompleta. Acest volum este primul care se se deschide la orice licitatie sau cerere de oferte. Acest volum este inlocuit in prezent prin declaratia tip DUAE.

  • OFERTA TEHNICA - contine toate documentele solicitate prin fisa de date a achizitiei din SEAP si din caietele de sarcini . Se solicita programul de lucru, descrierea lucrarilor, planul calitatii, grafice de executie, diagrama Gantt, declaratii. Oferta tehnica contine toate formularele F1, F2, F3, C6,C7,C8,C9,F4 si F5 fara valori, Graficul fizic de executie a lucrarilor (fara valori), graficul Gantt cu evidentierea drumului critic, jaloane, liste de activitati, extrase de resurse, diagrama Pert daca se solicita, diagrama de incarcare si eventual alte documente.Oferta tehnica mai poate contine si o serie de declaratii pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de munca, de protectia muncii si PSI , protectia mediului etc. In functie de solicitarile din caietul de sarcini acest volum mai poate include si anumite documente suplimentare care sa dovedeasca calitatea materialelor utilizate in oferta, certificate de garantie, agremente tehnice, etc.

  • OFERTA FINANCIARA - trebuie sa contina in mod obligatoriu formularul de oferta 10C, cu sau fara anexa insotitoare, graficul de executie fizic si valoric, centralizatorul pe investitie F1, centralizator pe obiecte F2, listele cu cantitati de lucrari F3 cu valori, listele de procurare utilaje F5, fisele tehnice F4. Devizele trebuie sa contina incadrari corecte conform indicatoarelor de norme de deviz acceptate si aprobate de M.L.P.T.L. , utilizand formularele F1,F2,F3,F4,F5,F6,C6,C7,C8,C9. Oferta financiara mai contine extrasele de material, manopera, utilaj si transport, centralizatoarele pe obiect si investitie, si graficul de executie fizic si valoric.

Nu va pot transmite anticipat care este pretul intocmirii unei documentatii de licitatie, inainte de a consulta caietul de sarcini.
Acest calculul se poate face numai dupa ce descarc si analizez documentatia publicata pe SEAP pentru licitatia la care dvs doriti sa participati.

Cu toate acestea va prezint un scurt exemplu de calcul pentru o licitatie

Puteti opta pentru intocmirea numai a devizelor din cadrul licitatiei (Oferta financiara), a Ofertei financiare + Oferta tehnica , sau pentru intocmirea intregii documentatii de participare la licitatie.

Pentru informatii privind pretul pentru intocmirea documentatiei va rugam sa ne trimiteti prin e-mail cererea dvs in care sa specificati numarul de ordine in SEAP pentru licitatia sau cererea de oferta la care doriti sa participati si ce volume doriti sa intocmim. Veti primi raspunsul nostru in cel mai scurt timp posibil.    Date de contact:
  • E-mail: rodeviz@yahoo.comdevize constructii


L I N K U R I    P A R T E N E R I :
Energie solara

Deccons-Preturi materiale